Sözlükte "betimlemek" ne demek?

1. Bir şeyi, göz önünde canlanacak biçimde, kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatmak, tasvir etmek.
2. Güzel sanatlarda, ayrıntılarıyla resmetmek, ayrıntılamakbetimlemek

Cümle içinde kullanımı

Şair, bu kayığı bize şöyle betimleyecektir.
- S. Birsel

Betimlemek kelimesinin ingilizcesi

v. describe, picture, delineate, depict, represent

İlgili olabilecek başlıklar

Betimleme nedir?
Betim nedir?
Beti nedir?
Bet nedir?